Lukkofanit ry, huoltajan lupa alaikäiselle fanille osallistua Lukkofanit ry:n järjestämille fanimatkoille. Tulosta tämä sivu, täytä tiedot ja allekirjoita.

[ ] Lupa koskee _____/_____ 20_____ järjestettävää matkaa.
[ ] Lupa koskee koko liigakautta 20___- 20___ . (täytä vuodet)

ALAIKÄINEN ON AINA MATKOILLA HUOLTAJAN VASTUULLA.

Alaikäisen nimi:_________________________________________________

Alaikäisen syntymäaika:__________________________________________

Huoltajan allekirjoitus:____________________________________________

Huoltajan nimenselvennys:_________________________________________

Huoltajan puhelinnumero:__________________________________________

Aika ja paikka:___________________________________________________

Lupalomake PDF- muodossa
Jos PDF- lomakkeen täyttäminen ei onnistu suoraan selaimessasi, tallenna lomake ja avaa se Acrobat Readerilla.

Lupalomake PDF-muodossa